Testowanie w praktyce. Studium przypadków 2.0.

Tytuł:
Testowanie w praktyce. Studium przypadków 2.0.
Wydawnictwo:
PWN
Rok:
2017

Redaktor:
Adam Roman, Karolina Zmitrowicz

Numer ISBN:
788301196165