A multivalued variational inequality with unilateral constraints

Tytuł rozdziału:
A multivalued variational inequality with unilateral constraints
Tytuł książki:
System Modeling and Optimization
Wydawnictwo:
Springer
Rok:
2016

Strony:
302-312

Tom (seria wydawnicza):
494