Uczenie maszynowe, czyli jak rozwiązywać nietrywialne problemy

Tytuł:
Uczenie maszynowe, czyli jak rozwiązywać nietrywialne problemy
Czasopismo:
PYCONPL 2016
Rok:
2016