The Usefullness of Textural Features in Prostate Cancer Diagnosis

Tytuł rozdziału:
The Usefullness of Textural Features in Prostate Cancer Diagnosis
Tytuł książki:
Image Processing and Communications Challenges
Wydawnictwo:
Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Rok:
2010

Strony:
222-229

Tom (seria wydawnicza):
2