Analiza matematyczna

Tytuł:
Analiza matematyczna
Opis:
TOM I. (POLISH) [MATHEMATICAL ANALYSIS. VOL. 1] Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warsaw, 1986. 447 pp