W3odzimierz Mlak (1931--1994)

Tytuł:
W3odzimierz Mlak (1931--1994)
Rok:
1997

Opis:
VOLUME DEDICATED TO THE MEMORY OF W3ODZIMIERZ MLAK. ANN. POLON. MATH. 66 (1997), 1--9