Nierówności typu Bernsteina i własność przedłużania analitycznego funkcji wielu zmiennych

Tytuł:
Nierówności typu Bernsteina i własność przedłużania analitycznego funkcji wielu zmiennych
Opis:
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI FUNKCJI ANALITYCZNYCH, BŁAŻEJEWKO '82, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, ŁÓDŹ 1983, 113-130