Kolmogorov's type criteria for spaces of compact operators

Tytuł:
Kolmogorov's type criteria for spaces of compact operators
Rok:
1991

Opis:
J. APPROX. THEORY 64 (1991), no. 2, 181--202