The history of the least squares method. (Polish)

Tytuł:
The history of the least squares method. (Polish)
Czasopismo:
ZESZYTY NAUKOWE WSP W ZIELONEJ GÓRZE
Rok:
2000

Opis:
Mathematics in the Gauss era (Polish) (Zielona Góra, 2000), 17--23, WSP, Zielona Góra, 2001

Strony:
17-23