The complex Monge-Ampère equation in Kähler geometry, Proceedings of the 2nd Forum of Polish Mathematicians, Częstochowa, 2008, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Tytuł:
The complex Monge-Ampère equation in Kähler geometry, Proceedings of the 2nd Forum of Polish Mathematicians, Częstochowa, 2008, Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
Rok:
2008

Opis:
2(7) (2008), 5-13