Nierówności typu Bernsteina dla zbiorów zwartych w R^n

Tytuł:
Nierówności typu Bernsteina dla zbiorów zwartych w R^n
Rok:
1995

Opis:
W: JUBILEUSZOWY ZJAZD MATEMATYKÓW POLSKICH. REFERATY. PTM, WARSZAWA (1995), 189-195