Doktorat: Joanna Kołodziej

Doktorant: Joanna Kołodziej

Promotor - Robert Schaefer

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2001-12-20

Zakończenie: 2004-01-08

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Ewa Grabska
Franciszek Seredyński
Powrót