Doktorat: Paweł Michalec

Doktorant: Paweł Michalec

Promotor - Włodzimierz Mikulski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2002-03-28

Zakończenie: 2003-11-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jacek GancarzewiczKG
Paweł WalczakUniwersytet Łódzki

Załączone pliki

Powrót