Doktorat: Jakub Kozik

Doktorant: Jakub Kozik

Promotor - Marek Zaionc

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2005-01-27

Zakończenie: 2006-11-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jerzy Tyszkiewicz
Andrzej Szepietowski
Powrót