Doktorat: Jacek Dymel

Doktorant: Jacek Dymel

Promotor - Michał Szurek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-02-22

Zakończenie: 2010-03-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof Chełmiński
Edmund Puczyłowski
Edward TutajZHM
Powrót