Doktorat: Krzysztof Grelowski

Doktorant: Krzysztof Grelowski

Promotor - Wiesław Pawłucki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2004-09-23

Zakończenie: 2007-10-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof NowakKTO
Zbigniew Szafraniec
Ludomir Newelski
Powrót