Habilitacja: Piotr Oprocha

Doktorant: Piotr Oprocha

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-09-30

Zakończenie: 2011-11-17

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Klaudiusz WójcikKRR
Tomasz DownarowiczPolitechnika Wrocławska
Feliks Przytycki
Sławomir RybickiUniwersytet Mikołaja Kopernika
Powrót