Doktorat: Anna Bistroń

Doktorant: Anna Bistroń

Promotor - Andrzej Pelczar

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-05-19

Zakończenie: 2008-10-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Klaudiusz WójcikKRR
Aleksander Błaszczyk
Powrót