Doktorat: Anna Denkowska

Doktorant: Anna Denkowska

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-06-23

Zakończenie: 2008-06-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Edward TutajZHM
Henryk Hudzik
Powrót