Doktorat: Dominik Mielczarek

Doktorant: Dominik Mielczarek

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-01-25

Zakończenie: 2009-09-24

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Edward TutajZHM
Mieczysław Mastyło
Powrót