Doktorat: Michał Kapustka

Doktorant: Michał Kapustka

Promotor - Sławomir Cynk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-09-28

Zakończenie: 2007-09-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Adrian Langer
Tomasz SzembergUniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Powrót