Doktorat: Szymon Plis

Doktorant: Szymon Plis

Promotor - Zbigniew Błocki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-09-22

Zakończenie: 2007-09-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Sławomir KołodziejKAM
Ewa Ligocka
Powrót