Doktorat: Małgorzata Czapla

Doktorant: Małgorzata Czapla

Promotor - Wiesław Pawłucki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-03-27

Zakończenie: 2009-10-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Tadeusz Mostowski
Krzysztof NowakKTO
Powrót