Doktorat: Sławomir Dinew

Doktorant: Sławomir Dinew

Promotor - Sławomir Kołodziej

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-11-29

Zakończenie: 2009-10-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew BłockiKAM
Stanisław JaneczkoPolitechnika Warszawska
Powrót