Habilitacja: Daniel Wilczak

Doktorant: Daniel Wilczak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2011-01-27

Zakończenie: 2011-10-06

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej Marciniak
Zdzisław Kamont
Zbigniew Galias
Marian MrozekKMO
Powrót