Doktorat: Katarzyna Grygiel

Doktorant: Katarzyna Grygiel

Promotor - Marek Zaionc

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2010-12-16

Zakończenie: 2013-05-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Aleksy SchubertUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Powrót