Doktorat: Jerzy Czepiel

Doktorant: Jerzy Czepiel

Promotor - Zdzisław Denkowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2011-09-29

Zakończenie: 2014-10-30

Wynik postępowania: odrzucono

Powrót