Doktorat: Arkadiusz Lewandowski

Doktorant: Arkadiusz Lewandowski

Promotor - Marek Jarnicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2011-06-30

Zakończenie: 2013-10-31

Wynik postępowania: przyznano

Powrót