Doktorat: Piotr Opioła

Doktorant: Piotr Opioła

Promotor - Zdzisław Denkowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2011-06-30

Powrót