Profesura: Zbigniew Błocki

Doktorant: Zbigniew Błocki

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2007-11-29

Zakończenie: 2009-02-11

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek JarnickiKAM
Tadeusz Kuczumow
Ewa Ligocka
Jacek Chądzyński
Powrót