Profesura: Wojciech Słomczyński

Doktorant: Wojciech Słomczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2022-02-28

Zakończenie: 2023-02-02

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Joanna JanczewskaPolitechnika GdańskaRecenzja - prof. dr hab. Joanna Janczewska
Mirosław LachowiczRecenzja - prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
Tomasz KomorowskiRecenzja - prof. dr hab. Tomasz Komorowski
Janina KotusPolitechnika WarszawskaRecenzja - prof. dr hab. Janina Kotus
Jurij KozickiUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejRecenzja - prof. dr hab. Jurij Kozicki
Powrót