Profesura: Sławomir Kołodziej

Doktorant: Sławomir Kołodziej

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2004-01-08

Zakończenie: 2005-04-04

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Józef SiciakKAM
Ewa Ligocka
Tadeusz Kuczumow
Powrót