Doktorat: Andrzej Dorobisz

Doktorant: Andrzej Dorobisz

Promotor - Jakub Kozik

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2021-04-01

Powrót