Profesura: Włodzimierz Zwonek

Doktorant: Włodzimierz Zwonek

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2004-10-28

Zakończenie: 2006-10-12

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek JarnickiKAM
Tadeusz Kuczumow
Ewa Ligocka
Powrót