Doktorat: Elżbieta Krawczyk

Doktorant: Elżbieta Krawczyk

Promotor - Dominik Kwietniak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2020-02-25

Powrót