Profesura: Marek Zaionc

Doktorant: Marek Zaionc

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2005-01-27

Zakończenie: 2006-05-17

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Paweł IdziakKA
Leszek Pacholski
Paweł Urzyczyn
Powrót