Doktorat: Damian Kołaczek

Doktorant: Damian Kołaczek

Promotor - Bartlomiej Spisak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2019-04-25

Powrót