Habilitacja: Anna Valette

Doktorant: Anna Valette

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2018-11-29

Zakończenie: 2019-05-30

Wynik postępowania: przyznano

Powrót