Habilitacja: Paweł Pilarczyk

Doktorant: Paweł Pilarczyk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2018-01-30

Zakończenie: 2018-12-20

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Daniel WilczakKMORecenzja - dr hab. Daniel Wilczak
Jacek CichońPolitechnika WrocławskaRecenzja - prof. dr hab. Jacek Cichoń
Leszek PlaskotaUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Leszek Plaskota

Załączone pliki

Powrót