Doktorat: Marta Straszak

Doktorant: Marta Straszak

Promotor - Dominik Kwietniak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2018-06-28

Zakończenie: 2021-06-24

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jacek SerafinPolitechnika WrocławskaRecenzja - dr hab. inż. Jacek Serafin
Yonatan GutmanInstytut Matematyczny Polska Akademia NaukRecenzja - dr hab. Yonatan Gutman

Załączone pliki

Powrót