Doktorat: Marta Straszak

Doktorant: Marta Straszak

Promotor - Dominik Kwietniak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2018-06-28

Powrót