Doktorat: Tomasz Zając

Doktorant: Tomasz Zając

Promotor - Józef Banaś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2011-03-31

Zakończenie: 2012-02-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Grzegorz LewickiKTA
Kazimierz Goebel
Henryk Hudzik
Powrót