Doktorat: Michał Jureczka

Doktorant: Michał Jureczka

Promotor - Anna Ochal

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2018-04-26

Powrót