Doktorat: Grzegorz Kosiorowski

Doktorant: Grzegorz Kosiorowski

Promotor - Klaudiusz Wójcik

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2009-04-30

Zakończenie: 2011-12-15

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr ZgliczyńskiKMO
Jerzy Jezierski
Powrót