Doktorat: Irmina Walawska

Doktorant: Irmina Walawska

Promotor - Daniel Wilczak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2016-09-29

Zakończenie: 2019-05-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Leszek PlaskotaUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Leszek Plaskota
Zdzisław JackiewiczSchool of Mathematical and Statistical SciencesRecenzja - prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz

Załączone pliki

Powrót