Habilitacja: Piotr Kalita

Doktorant: Piotr Kalita

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2016-06-30

Zakończenie: 2016-12-22

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Tadeusz RzeżuchowskiPolitechnika WarszawskaRecenzja trze uchowski.pdf
Piotr MuchaUniwersystet WarszawskiRecenzja pmucha.pdf
Jan CholewaUniwersytet ŚląskiRecenzja jcholewa.pdf

Załączone pliki

Powrót