Doktorat: Jarosław Duda

Doktorant: Jarosław Duda

Promotor - Marek Zaionc

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2008-02-28

Zakończenie: 2010-10-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jacek CichońPolitechnika Wrocławska
Andrzej Pach
Powrót