Doktorat: Paweł Pietrzycki

Doktorant: Paweł Pietrzycki

Promotor - Jan Stochel

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2016-04-28

Zakończenie: 2018-04-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót