Doktorat: Dongwei Gu

Doktorant: Dongwei Gu

Promotor - Zbigniew Błocki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2016-04-28

Zakończenie: 2017-03-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Paweł StrzeleckiUniwersytet WarszawskiRecenzja - prof. dr hab. Paweł Strzelecki
Paweł NurowskiPolska Akademia NaukRecenzja - prof. dr hab. Paweł Nurowski

Załączone pliki

Powrót