Habilitacja: Marcin Kulczycki

Doktorant: Marcin Kulczycki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-12-17

Zakończenie: 2016-03-17

Wynik postępowania: odrzucono

Powrót