Doktorat: Dariusz Zawisza

Doktorant: Dariusz Zawisza

Promotor - Armen Edigarian

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2009-05-28

Zakończenie: 2010-11-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Antoni Leon DawidowiczKMS
Łukasz Stettner
Powrót